star

Compound Selection Guide

The information contained in these tables was derived from several sources and is to be used as a general guide only. Compounds suitable for any specific application rests solely by the end-user. DuvaSanitary.com assumes no responsibility. All effect ratings assume static conditions at ambient temperatures.

Guide:
A = Satisfactory
B = Fair
C = Severe Effect (except for some static applications)
D = Unsatisfactory
E = Insufficient Information

FluidMaterial
BunaEPDMViton®Teflon®Silicone
AcetaldehydeDADAB
AcetamideAABAB
Acetic Acid, 30%BABAA
AcetoneDADAC
AcetophenoneDADAD
Acetyl ChlorideDDAAC
AcetyleneAAAAB
AcrylonitrileDDCAD
Adipic AcidAAEEE
Ammonia Gas (cold)AADAA
Ammonium Choride (aq)AAAAE
Ammonium Hydroxide (conc.)DABAA
Ammonium Nitrate (aq)AAEAE
Ammonium Nitrite (aq)AAEEB
Ammonium Phospate (aq)AAEAA
Ammonium Sulfate (aq)AADAE
Amyl Acetate (Banana Oil)DADAD
Amyl AlcoholBABAD
Amyl BorateADAAE
Arsenic AcidAAAEA
Arsenic Trichloride (aq)ACEEE
Barium Chloride (aq)AAAAA
Barium Hydroxide (aq)AAAAA
Barium Sulfate (aq)AAAAA
Barium Sulfide (aq)AAAAA
BenzaldehydeDADAB
BenzeneDDAAD
Benzoic AcidCCAAC
Benzoyl ChlorideDDAAE
Benzyl AlcoholDAAAB
Benzyl ChlorideDDAAD
Boric AcidAAAAA
BrineAAAAA
Bromine, AnhydrousDDAED
Bromine WaterDBAED
ButadieneDCAAD
ButaneADAAD
Butyl AcetateDCDED
Butyl Acetyl RicinoleateCAAEE
Butyl AlcoholABAAB
Butyl AmineCBDED
Butyl BenzoateDBAEE
Butyl CarbitolDAAAD
Butyl CellosoiveDADAE
Butyl OleateDBAEE
Butyl StearateBCAEE
ButyleneBDAED
ButyraldehydeDBDED
Carbolic Acid (Phenol)DBAAD
Carbon BisulfideCDAED
Carbon DioxideABAEB
Carbonic AcidBAAEA
Carbon MonoxideAAAAA
Carbon TetrachlorideCDAAD
Castor OilABAAA
Cellosoive AcetateDBDAD
China Wood Oil (Tung Oil)ACAAD
Chlorine (wet)DCAAD
Chlorine DioxideDCAAE
Chloroacetic AcidDADAE
ChloroacetoneDADED
ChlorobenzeneDDAED
ChlorobromomethaneDBAED
ChloroformDDAAD
ChlorotolueneDDAED
Chrome Plating SolutionsDCAAC
Chromic AcidDBAAB
Cod Liver OilAAAAB
Copper Acetate (aq)BADED
Copper Chloride (aq)AAAAA
Copper Cyanide (aq)AAAAA
Copper Sulfate (aq)AAAAA
Creosote (coal tar)ADAAD
Cresylic AcidDDAED
CyclohexaneADAAD
CyclohexanolCCAED
CyclohexanoneDBDED
Denatured AlcoholAAAAA
Detergent SolutionsAAAAA
Diacetone AlcoholDADAB
Dibenzyl EtherDBDAE
Dibenzyl SebecateDBBEC
Dibromoethyl Benzene (Alkazene)DDBED
Dibutyl AmineDCDEC
Dibutyl EtherDCCED
Dibutyl PhthalateDBCAB
Dibutyl SebecateDBBEB
O-DichlorobenzeneDDAED
Dichloro-Isopropyl EtherDCCED
DiethylamineBBDAB
Diethyl BenzeneDDAED
Diethyl EtherDDDED
Diethylene GlycolAAAEB
Diethyl SebecateBBBEB
DiisobutyleneBDAED
Diisopropyl BenzeneDDAEE
Diisopropyl KetoneDADED
Diisopropylidence AcetoneDCDED
Dimethyl Aniline (Xylidine)CBDED
Dimethyl Ether (Methyl Ether)ADAEA
Dimethyl FormamideBBDEB
Dimethyl PhthalateDBBEE
DinitrotolueneDDDED
Dioctyl PhthalateCBBEC
Dioctyl SebecateDBBEC
DioxaneDBDED
DioxolaneDBDED
DipenteneADAED
Diphenyl (Phenylbenzene)DDAED
Diphenyl OxidesDDAEC
Dowtherm OilDDAAC
EthaneADAAD
EthanolamineBBDEB
Ethyl AcetateDBDEB
Ethyl AcetoacetateDBDEB
Ethyl AcrylateDBDEB
Ethyl AlcoholAACAA
Ethyl BenzeneDDAAD
Ethyl BenzoateDAAAD
Ethyl CellosoiveDBDED
Ethyl CelluloseBBDAC
Ethyl ChlorideACAAD
Ethyl ChlorocarbonateDBAAD
Ethyl ChloroformateDBDED
Ethyl EtherCCDAD
Ethyl PentachlorobenzeneDDAAD
EthyleneABAAE
Ethylene ChlorideDCBED
Ethylene DiamineAADEA
Ethylene DichlorideDCAAD
Ethylene GlycolAAAAA
Fluoroboric AcidAAEEE
Freon 11BDAAD
Freon 12ABBAD
Freon 22DADAD
Fumaric AcidABAEB
Gallic AcidBBAAE
GasolineBDAAD
GlucoseAAAAA
GlycerinAAAAA
HexaneADAAD
Hexyl AlcoholACAAB
HydrazineBADAC
Hydrobromic AcidDAAED
Hydrocyanic AcidBAAAC
Hydrofluoric Acid (conc.) coldDCAAD
Hydrofluosilicic AcidBBAED
Hydrogen GasAAAAC
Hydrogen Peroxide -0.9DBBEB
Hydrogen Sulfide (wet) coldDADEC
HydroquinoneCBBAE
IodoformEDEEE
Isobutyl AlcoholBAAAA
IsooctaneADAED
Isopropyl AcetateDBDAD
Isopropyl AlcoholBAAAA
Isopropyl ChlorideDDAAD
Isopropyl EtherBDDAD
KeroseneADAAD
LacquersDDDAD
Lactic Acid (cold)AAAAA
Lead Acetate (aq)BADED
Lead Nitrite (aq)AAEEB
Lime BleachAAAEB
Linoleic AcidBDBAB
Maleic AcidDBAAE
Malic AcidABAEB
MethaneADBAD
Methyl AcetateDADAD
Methyl AcrylateDBDAD
Methylacrylic AcidDBDED
Methyl AlcoholAADAA
Methyl BromideBDAAE
Methyl Butyl KetoneDADAC
Methyl CellosoiveCBDAD
Methyl ChlorideDCBAD
Methyl CyclopentaneDDBED
Methylene ChlorideDCBED
Methyl EtherADAAA
Methyl Ethyl KetoneDADAD
Methyl Isobutyl KetoneDBDAD
Methyl MethacrylateDCDAD
MilkAAAAA
Mineral OilACACB
Monoethanol AmineDADEB
Monomethyl EtherADAEA
Monovinyl AcetyleneAAAAB
Mustard GasEAEEA
Naphthalenic AcidBDAAD
Natural GasADAAA
Nickel Acetate (aq)BADED
Nickel Chloride (aq)AAAAA
Nickel Sulfate (aq)AAAAA
Nitric Acid (dilute)DBAAB
Nitrobenzene (Ligroin)ADAAD
NitroethaneDBDAD
Nitrogen TetroxideDCDAD
OctachlorotolueneDDAED
OctadecaneADAED
N-OctaneBDAAD
Octyl AlcoholBCAAB
Oleic AcidCDBAD
Oxalic AcidBAAEB
OxoniaDAAEA
Oxygen - ColdBAAAA
OzoneDAAEA
Palmitic AcidABAED
Perchloric AcidDBAED
Phenyl Ethyl EtherDDDED
Phosphoric Acid - 0.2BAAEB
Phosphorus TrichlorideDAAAE
PiperidineDADED
Polyvinyl Acetate EmulsionEAEEE
Potassium Acetate (aq)BADED
Potassium Chloride (aq)AAAAA
Potassium Cyanide (aq)AAAAA
Potassium Nitrate (aq)AAAAA
i-Propyl AcetateDBDED
Propyl NitrateDBDED
PropyleneDDAAD
PyridineDBDED
Salicylic AcidBAAEE
Silicone OilsAAAAC
Soap SolutionsAAAAA
Sodium Acetate (aq)BADED
Sodium Bicarbonate (aq)AAAAA
Sodium Borate (aq)AAAAA
Sodium Chloride (aq)AAAAA
Sodium Hydroxide (aq)BABAB
Sodium Nitrate (aq)BAEED
Sodium Peroxide (aq)BAAED
Soybean OilACAAA
Steam, under 300°FDADAC
Stearic AcidBBEAB
Stoddard SolventADAAD
Sulfur Chloride (aq)CDABC
Sulfuric Acid (dilute)CBAED
Sulfurous AcidBBAAD
Tannic AcidAAAAB
Tartaric AcidABAAA
TetrachloroethyleneDDAAD
TolueneDDAAD
Triethanol AmineBADAE
Trioctyl PhosphateDABEC
Tung Oil (China Wood Oil)ACAAD
TurpentineADAAD
Vegetable OilsACAAB
VinegarBAAAA
Whiskey, WinesAAAAA
White Pine OilBDAED
Zinc Chloride (aq)AAAAA